FANDOM


A Tavaszi Háború Edit

Daud múltja ismeretlen – ő maga sem tudja honnan származik, vagy kik a szülei. Az azonban biztos, hogy valamikor négy éves korában bukkant fel Lysben. Az utcán nőtt fel, sokat nélkülözve, éhezve, fázva, rongyosan. A helyi koldusok között gyorsan megtanulta azokat az esszenciális képességeket amikre egy fiatal koldusnak szüksége van. A gyors ujjakkal és fürge ésszel megáldott fiúcska hamarosan a halpiac állandó része lett ahol minden nap tudott szerezni magának és barátainak élelmet és ha szerencsés volt, néhány rezet is. Ez a kis biztonság is elveszett, amikor kitört a háború, és a birodalom hajói blokád alá vonták az öblöt, elfogva a halászhajókat. A halpiac hamar bezárt, Daud pedig egyre elkeseredettebben próbálta megszerezni napi betevőjét. Felnőtt barátai gyorsan fogyatkoztak, ahogy erőszakosan besorozták őket, a part menti kis gettót ahol ő is élt sokszor érte razzia, végül fel is gyújtották és Daud otthon nélkül maradt. Egy másik, nagyobb fiú kitalálta, mit fognak tenni: a hadseregeket követő árusok, koldusok és kurvák csoportjához fognak csapódni, hogy végre itthagyhassák az éhező és nyomorgó várost. Egy tucatnyi gyerek ment így a második déli hadsereg nyomában Lysből ki. A második hadsereg két héttel később hatalmas vereséget szenvedett Törtpataknál, a visszavonulásból fejvesztett futás lett, és több százan haltak meg. A menekülés közben a veszteségeket növelte, hogy kettévált a sereg, és az egyik csoportot visszavonulás közben újra megtámadták. A táborkövetők is azzal a csoporttal voltak, és többségük nem jutott ki élve. Daud egy felborult szekér alatt rejtőzve végignézte, ahogy íjászok végeznek legtöbb barátjával. Hetekig bújdokolt a vadonban, mire egy faluba ért. Mire visszajutott Lysbe, a háború véget ért, ő azonban soha nem felejtette el micsoda szenvedéssel járt számára.

A háború utáni Lysben új fejezet kezdődött életében: felfigyelt rá a tolvajcéh, és képezni kezdte. Tízéves koráig kitanulta a tolvajok összes fogását, egyre nagyobb és nagyobb zsákmányokat szerzett. Ellopta a gazdagok szerződéseit és személyes levelezését, ezt pedig a céh kihasználta saját érdekeiben. A céh egyre gazdagodott, Daud pedig jobban élt mint valaha. Képzése új irányba indult el ezután: bérgyilkost akartak bele faragni. A tanítói látták mekkora tehetség, ezért miután kitanult minden fizikai technikát, elrendezték hogy bekerüljön Wee Jas papjai közé. A fiú évekig tanulta a mágia és a közelharc magasabb technikáit, de közben az isteni tanokat sem hanyagolta el, fokozatosan kiépült benne egy morális iránytű, amitől nem volt hajlandó sokat eltérni. Itt szerezte meg kígyó és koponya alakú tetoválását - istene egyik szimbólumát - is bal csuklójára. Végül huszonkét évesen elhagyta a templomot és Keresztútba ment, hogy a céh ottani különleges kirendeltségéhez, a Keresztesekhez csatlakozzon. A Keresztesek a Déli Királyság legjobb, de legismeretlenebb bérgyilkosai voltak, akik precizitásukról és könyörtelenségükről voltak ismertek. 

Season 2 Edit

Daud első feladata egyszerű volt: el kellett lopnia Lord Ervin Danien – egy volt háborús hős, egy déli kapitány – kulcsát egy későbbi akcióhoz. Társa, Kenway az egyik legmagasabb rangú tagja volt a szervezetnek, és azért tartott vele, hogy kielemezze képességeit és elkötelezettségét. Miután bejutottak a Danien család házába, Kenway őrt állt, miközben Daud átkutatta a házat. Szerencsétlenségére Lord Ervin észrevette, és csak Kenway közbeavatkozása mentette meg a fiatal bérgyilkost. Kenway ártalmatlanná tette Ervint és feleségét is, majd kijelentette, hogy meg kell halniuk, mivel látták őket, ezt pedig a rend nem engedheti meg. Daud ellenkezett (hiszen a két ember fegyvertelen és ártalmatlan volt), és hosszas veszekedésbe kezdtek. Kenway dühében megfenyegette Daudot, majd gyávának, és a rendhez méltatlannak nevezte, mire a feldühödött fiú elvágta mindkét fogoly torkát. Kenway gunyoros mosollyal bólintott, és Daud dühösen ráébredt, hogy idősebb és ravaszabb társa csőbe húzta. Dulakodni kezdtek, így nem hallották a hazaérkező fiúkat akik majdnem rajtaütöttek a két bérgyilkoson. Kenway megszökött, Daudot azonban a fiatalabb megtalálta és Daud kénytelen volt leszúrni menekülés közben. Azonban nem tért vissza a céhbe, hanem azonnal eltűnt a városból.  

Visszatért templomába és istenéhez fohászkodott, hogy mit tegyen. Napokat töltött el magányban, végül azonban elhatározásra jutott. Keresztútba ment, hogy leszámoljon Kenwayel és jó útra térítse a Kereszteseket. Hetekig tervezett és dolgozott a város alvilágában, mindig nagyon óvatosan hogy ne lepleződjön le. Hosszú munkája végül gyümölcsöt hozott: miután kiderítette, hogy a Keresztesek vezetői közül kik igazán bigott követői a régi elveknek, elkezdte egyesével levadászni őket. Végül már csak egy maréknyi maradt, akik Kenwayel visszavonultak egy jól védhető helyre. Daud ekkor lépett elő a kevésbé szűk látókörű társai elé, és meggyőzte őket, hogy segítsenek neki. Végül többségüket meggyőzte és lecsaptak a maradék Keresztesekre. A harc hosszú volt és véres, és győzelmük sem volt teljes: Kenway megszökött, miután megsebesítette Daudot.

A maroknyi ember, aki Daud mellett maradt elszakadt a cégtől és felvette a Gyógyítók nevet – céljuk az lett, hogy a Keresztesek által okozott károkat megjavítsák, jelképük pedig Daud tetoválása lett. Daud azonban nem tudta mit tegyen – végül álmában, istenétől érkezett a válasz egyetlen szó képében: Delilah.

A még lábadozó Daud ráállította embereit erre az ügyre, és hamarosan világossá vált számára Delilah terve. Tudta, hogy istene akarata, hogy megállítsa őt, de még nem volt elég erős, hogy maga szálljon szembe vele, ezért csak embereit tudta elküldeni. Azonban a kicsi csapat még nem állt készen erre a feladatra, szövetségesek híján nem tudták megakadályozni Delilah tervét, és Daud emberei csak azután tudtak lecsapni, hogy a királynő már meghalt.

A már majdnem gyógyult Daud elé különös párt hoztak emberei: egy halott nő, akiről csak annyit tudott, hogy istene akarata ellenére cselekedett, de ő nem tudta megakadályozni a gaztettet, és egy vérző, sánta lovagot. A fiatal paladin nyilvánvalóan nem ismerte fel, Daud azonban tudta ki ő: Lord Ervin Danien idősebb fia, akinek mindkét szülejét saját kezűleg ölte meg.

Mután a Királynőölőt és társait segítette egy darabig Kenway után nyomozva Zöldvár ostroma alatt, Daud hazatért Keresztútba. Megbizonyosodott róla, amit korábban is sejtett – Kenway és Delilah a Sárga Sólyom és rajta keresztül a Fekete Herceg emberei voltak.

Season 3 Edit

Keresztútban két évig a céhét építette, távolról figyelte Lord Marcus Danient (akit ő szúrt le anno) és kereste Kenwayt. Végül Hollófészekben talált rá, ahol párbajban legyőzte a Királynőölő és egy fiatal mágusnő Melano Gaster (mindketten lázadók) segítségével. Sir Eron Danien megbocsájtotta tettét, de Daud tudta, hogy sose fogja lemosni bűnét magáról és továbbra is figyeltette Marcust, miközben a politikai helyzet fokozódott.

Vlagyimir Herceg elrablása után Lord Danient megprbálták elfogatni, de Daud és emberei megmentették, bár a főnemes súlyosan megsérült és hetekig Daud rejtekhelyén lábadozott.

Lord Danien testvére, Sir Eron és társai segítségével Daud kiszabadította Lord Danien fiait Lord Adraihne fogságából. Ott kiderült, hogy Lord Adraihne nem más, mint a halottnak hitt Kenway, álruhában. Daud megpróbálta elkapni, sikertelenül.

Lord Danien megszökött tőle később, a király érkezésekor. A város lázongása közben Daud Jason Peasanttel megmentette Vlagyimir herceget és Sir Eron tanácsára kijutatta a városból, a déli seregekhez, hogy biztonságban legyen.

Amikor Sir Eron és Lord Danien megkérte, hogy ölje meg Vlagyimirt, hogy megakadályozza a polgárháborút, visszautasította és Vlagyimir mellett állt ki, mint a törvényes uralkodó - Syd herceg gyenge király lenne, és a hatalom Lord Danien kezébe kerülne, amit a királyság nemesei nem néznének jó szemmel, így valószínűleg csak elodáznák a polgárháborút, nem akadályoznák meg.

Amikor a Vlagyimirt támogató ÉKÁ seregek felvonultak Keresztút elé, Daud emberei tanúi voltak Connor buzdító beszédének, amiben az utolsó pillanatig kitartást támogatta. Daud tudta, hogy ez rengeteg áldozatot okozna, ezért embereivel betörtek a várba éjjel, elkábították az őröket és meggyilkolta Connort, abban reménykedve, hogy Sir Eron megakadályozza a város feldúlását. Sir Eron rajtakapta Daudot és megakadályozta a menekülésben majd párharcban megölte a bérgyilkost.