FANDOM


"Akkor térdelj le, Sir Eron, és esküdj az életedre és Hextorra, és ő visszaadja a bátyádat."

- A Fekete Herceg Sir Eron Daniennek, a romos Keresztúti várban -

A Tavaszi Háború Edit

A Tavaszi Háború előtt a Fekete Herceg több néven is ismert volt - polgári neve Robert Blackhead, az Ezüstparti Blackhead család másodszülötte, de a Fekete Kéz nevű északi szervezet magasrangú tagjaként mint Professzor Rufus volt ismert a háború alatt. Bővebb információkért lásd: Robert Blackhead.

Season 1 Edit

Rpg305

Ezüstpart - észak legnagyobb városa Kor'kroll pusztulása után - hét herceg irányítása alatt állt, akik hét toronyból vezették a városukat. Mindegyik herceg másért volt felelős (narancs - flotta, kék - kereskedelem, sárga - középületek, vörös - hadsereg, fekete - kémhálózat, fehér - külügy, zöld - a környező vidék), mindegyik egy korábbi északi nemesi családból nőtt ki - a Blackheadek a Fekete torony urai voltak, de a családneveiket nem használták a hercegek, sok esetben feledésbe is merültek.

A Fekete Herceg az őrzők érkezése után megszerezte a lezuhant fegyverkészletüket és muskétákkal látta el embereit. Ezzel párhuzamosan támogatta (és titokban vezette) a hercegek hatalma ellen küzdő egyik szervezetet, a régi birodalom visszaállításáért küzdő Unifico Regnumot. Hogy megszabaduljon ellenfeleitől, a Fekete Herceg a közeli hegyből ellopatott egy sárkánytojást és más hercegek tornyai alá rejtette, hogy a gyermekét kereső dühös sárkányanya feldúlja azt. Így pusztult el a sárga és kék torony és hercegek, valamint a flotta nagyja és a narancs herceg, Matt Saltshore. Amikor elérkezettnek látta az időt, a Fekete Herceg emberei fellázadtak és megölték vagy elkergették a hercegeket - a fehér herceg, Alfonz menekült meg egyedül, az Őrzőknél lelve menedéket.

A Fekete Herceg átvette Ezüstpart irányítását és a kommunizmust tűzte zászlajára, ahol mindenki egyenlő, és nincsenek nemesek. Ezzel a szabad választást követelő Libertas erők (egy másik lázadó frakció) egy részét is maga mellé állította, majd a hercegek vagyonát szétosztotta a város lakói között. A hirtelen megnőtt popularitás más városokba is átcsapott, hamar megszerezve Zuhatagot és környékét a Fekete Herceg hatalma alá, aki átnevezte a birodalmát Északi Kommunista Államnak (ÉKÁ).

A Fekete Herceg ügynökei között legfontosabb Sufur volt, egy gnóm varázsló, aki a seregeit gyakran vezette - a Fekete Herceg maga sosem hagyta el tornyát és összesen maroknyi ember találkozott vele valaha személyesen. Ebben az időszakban bukkant fel a Sárga Sólyom is, mint a Fekete Herceg ügynöke. Az Őrzőkkel még jó viszonyt ápoló Fekete Herceg segítséget nyújtott Gormon, a fekete mágus üldözésében a fagyos Északi Kontinensre.

Season 2 Edit

Messzirévet is hamar hatalma alá vonta az ÉKÁ és az utolsó város a régi birodalomból ami még nem tartozott alá Zöldvár volt, "a birodalom ékköve", a leggazdagabb és legegyenlőtlenebb város északon. Az aranybányái és selyemtermesztői miatt nagyon gazdag város azonban komolyan ellenállt az ÉKÁ befolyásának és közeledett a Déli Királysághoz, akikkel szövetséget is kötött.

Ennek ellnére a szegények között nőtt a kommunista támogatottság, és bár az első lázadást elfolytották, aggasztó volt Zöldvár számára a helyzet. Hogy a Déli Királyságot biztosan távol tartsa a konfliktustól, egy a királyhoz (III.Tristan) közeli nemes, Delilaht rávette a Fekete Herceg, hogy ölje meg a királynőt, Irinát. Végül Delilah egy fiatal Keresztúti nemes, Sir Eron Danien segítségével sikerrel járt, de nem sokkal később meghalt. A gyászoló Déli Királyság figyelme lankadt északon és az ÉKÁnak elég ideje volt a többi tervét beteljesíteni.

Kenway, egy másik északi ügynök meggyilkolta Zöldvár urát, Lord Orwyt, és Lord Faraday, egy titkon észak-párti nemes segítségével Zöldvár néhány napi ostrom után elesett.

A Sárga Sólyom megpróbálta elfoglalni a Fellegvárat, sikertelenül, így az ÉKÁ és az Őrzők kapcsolata megromlott. Az elkövetkező két évet a Fekete Herceg a hatalmának erősítésével töltötte - hű ügynökeivel vasmarokkal uralja északot, kiterjesztve hatalmát a barbárok földjeire és ideiglenesen a Langerhans szigetekre is.

Season 3 Edit

Miután Garrett Blackhead két évig nyomozott a Fekete Herceg után, rájött, hogy nem más mint nagybátyja, Robert Blackhead. Azonban nem sokkal azután hogy ezt megtudta, a Sólyom elfogta és megölte, majd elvette kardját.

Mance, egy északi dezertőr segítségével Melano Gaster, Sir Eron Danien és Jason Peasant bejutottak a Fekete Torony aljába és elrabolták Garrett Blackhead kardját, amiben felfedezték hogy maga Garrett lelke volt. A Fekete Herceg nagyon feldühödött az értékes relikvia elvesztése miatt és több ügynököt is küldött a visszaszerzésére.

III. Tristan halála után az ÉKÁ segítséget és seregeket nyújtott Vlagyimir koronahercegnek hogy megszerezze jogos koronáját. Keresztút ostroma után a Lysben uralkodó déli régens, Lord Marcus Danien ellen fordult a hangulat, és végül a déli nemesek meggyilkolták. Ikertestvére, Sir Eron Danien a bátyja testét és unokaöccseit kimentette a városból, és Keresztútba ment, hogy feltámassza a halottat. A Fekete Herceg - közben felfedte magát mint Robert Blackhead - szolgálatába fogadta a bukott lovagot, és az irányítására bízta Keresztutat.

Season 4 Edit

A Fekete Herceg parancsára Lord Eron Danien összeszedett egy új csapatot, hogy meggyilkolják Lord Adraihnet, a Határvidék urát. A főnemes halála után a csapatot Üreglakba küldte, hogy az Egyesült Gnóm Bank kifosztásával meggyengítse a gnómok uralmát és megerősítse az északi befolyást a Gnóm-Félszerzet Protektorátusban.

A Messzirévből indított keleti expedíció által felfedezett mesés gazdagságú földekről érkező fosztogatók megtámadták a várost, meglepve a védőket és kifosztva egy részét, sok lakosát elhurcolva. A második Messzirévi expedíció eltűnt, és kérdéses volt, hogy indul-e még, vagy érkeznek-e fosztogatók keletről.